Przejdź do treści

Wykaz żydowskich płatników podatków za rok 1801/1802 sporządzony przez magistrat miasta Koźmina

Wykaz przepisany został z kopii znajdującej się w zbiorach Jüdische Museum we Frankfurcie nad Menem. Oryginał znajduje się w zbiorach Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce. Zachowałem oryginalną pisownię, jak również wątpliwości przepisującego co do niektórych imion. Moje uwagi znajdują się w nawiasach kwadratowych i pisane są kursywą. Zachowałem także numerację, mimo błędu (podwójne numery 22 i 23). Pogrubione zostały nazwiska, które w oryginale są podkreślone.

Informacje zawarte na stronie tytułowej wykazu:

Zapis z 8 maja 1801 r.
Przygotowany przez Magistrat.
Oryginał w posiadaniu dr Heppnera sprzedany do archiwum wrocławskiej gminy synagogalnej w 1938 r.

Na końcu wykazu znajduje się następująca informacja:

Lista jest pierwotnie zamknięta za numerem LXXVIII. Wyliczono tam: 327 osób (w tym 70 żon, 105 synów i 78 córek, z których 92 osoby kwalifikują się do płacenia opłat, które wynoszą 1 Reichstaler 16 groszy miesięcznie na głowę osób w wieku 14-60 lat. Łącznie jest to 153 Reichstaler 8 groszy.

Lista jest tam podpisana w następujący sposób: Dokładność jest potwierdzona.
Koźmin, 8 maja 1800 r.
Magistrat
starszyzna żydowska
(dodano nr 79-81).

Lp rodziny

Lp osoby

Imię i nazwisko

Wiek

Zawód oraz uwagi

I.

1

Abraham Lefkowicz

45

handlowiec i kupiec pasmanteryjny

2

Rochel

39

3

Leib

8

4

Freude

6

5

Sore

4

6

Jude

1

7

Zipra

1/4

II.

8

Meyer Itzig Rad

50

handlowiec

9

Golde

31

10

Schlome

13

11

Genendel

7

12

Itzig

1/4

III.

13

Leib Glaser

53

szklarz

14

Michle

35

15

Mordche

24

16

Issel (syn)

15

17

Gittel

13

18

Mirel

3

IV.

19

Michel Sonnenschein

40

handlowiec

20

Golde

36

V.

21

Sine Mamluk

66

kupiec pasmanteryjny

22

Röchel

53

23

Elias Leib

8

VI.

22

Mosis Matis

45

gorzelnik

23

Hanne

48

24

Mates

19

25

Schanche

3

26

Vogel

21

27

Freudel

13

28

Judis

7

29

Rifke

5

VII.

30

Lachemann Pape

56

piekarz

31

Edel

53

32

Moses

29

33

Abba

21

34

Jakob

13

35

Freude

16

36

Gittel

7

VIII.

37

Hirsch Fleischer

77

rzeźnik

38

Malke

79

IX.

39

wdowa Freude Tuch

53

prowadzi handel wełną

40

Aron

16

41

Meyer

15

X.

42

Fischel Krebs

39

woźny szkolny

43

Mate

35

44

Beer

10

45

Itzig

8

46

Joseph

3

47

Scharne

2

dziecko zmarło w 4. kwartale

48

Hendel

1/4

dziecko urodzone w 4. kwartale

49

Esther

1/4

dziecko urodzone w 4. kwartale

XI.

50

Moses Zapske

57

handlarz wełną

51

Chaye

49

52

Schlome

18

53

Chia (chłopiec)

9

54

Gittel

16

XII.

55

Leib Bruehl

39

handlowiec

56

Gitte

36

57

Isaak

7

XIII.

58

Schmul Steckel

71

krawiec

59

Esther

67

60

Abraham

27

61

Itzig

18

62

Hirsch

15

63

Isaak

10

64

Hanne

21

XIV.

65

Abraham Itzig Tuch

36

handlarz wełną

66

Gittel

35

67

David

9

68

Zipora

7

69

Itzig

3

70

Hinde

1/2

XV.

71

Jaekel Piszolke

37

krawiec

72

Rose

37

73

Joseph

4

74

Schlome

3

dziecko zmarło w 3. kwartale

75

Sore

7

76

Jochen

1/4

bliźniak, dziecko zmarło w 2. kwartale

77

Scheine

1/4

bliźniak, dziecko zmarło w 2. kwartale

XVI.

78

Itzig Flach

44

fryzjer

79

Heye

40

80

Salomon

15

81

Joseph

11

82

Rifke

8

83

Esther

6

84

Rodesch

3

dziecko zmarło w 3. kwartale

85

Rochme

1/4

dziecko urodzone w 2. kwartale, zmarło w 3. kwartale

XVII.

86

Mosis Gersten

72

nauczyciel

87

Rachel

49

88

Scholl

15

89

Michel

12

90

David

23

XVIII.

91

Itzig Mamluk

68

handlowiec

92

Schindel

40

93

Rechel

19

94

Rufen

7

95

Kaye

13

96

Leib

1/4

dziecko urodzone w 1. kwartale

XIX.

97

Joseph Mamluk

67

krawiec

98

Gittel

66

99

Hirsch

21

XX.

100

Isaac Sonnenschein

53

kramarz

101

Mindel

41

XXI.

102

Jacob Leiser Futter

43

handlarz wełną

103

Sore

39

104

Dwore

3

XXII.

105

Hirsch Itzig Blau

46

handlowiec

106

Zirel [lub Zierel]

39

107

Schlome

20

108

Wolff

17

109

Juda

1

110

Gente

23

111

Hoger

3

112

Zipra

1/4

dziecko urodzone w 1. kwartale

XXIII.

113

Leib Itzig Blau

28

kramarz

114

Scheine

29

115

Hoger

3

XXIV.

116

Itzig Hirsch Blau

78

jest utrzymywany przez syna

XXV.

117

Leiser Sattler

70

rymarz

118

Lea

67

119

Sore

27

służy w Rawiczu

XXVI.

120

wdowa Malke Mamluk

46

żyje ze swojego majątku, wyszła za mąż w 2. kwartale po wyjeździe

XXVII.

121

Nathan Kochloeffel

57

kuśnierz

122

Eidel

33

123

Dawid

28

124

Golde

18

125

Rodesch

1

dziecko zmarło w 3. kwartale

XXVIII.

126

Mosis Lapzap

43

rzeźnik

127

Chaye

37

128

Cassriel

16

129

Gerson

9

130

Beyle

7

131

Frument

5

132

Mirel

3

dziecko zmarło w 3. kwartale

133

David

1

XXIX.

134

Schmul Fleischer

41

rzeźnik

135

Gitche

36

136

Itzig

5

137

Gittel

11

138

Chaye

1

XXX.

139

Cheime Feder

30

krawiec

140

Sore

37

141

Jacob

9

142

Salomon

3

143

Hinde

6

144

Schlom

1/4

XXXI.

145

Savel Adler

68

krawiec

146

Mindel

67

XXXII.

147

Mosis Futter

43

kuśnierz

148

Esther

47

149

Leiser

10

150

Dwore

19

151

Lea

11

XXXIII.

152

Hirsch Golin Futter

59

kuśnierz

153

Genendel

39

154

Leiser

16

155

Esther

15

156

Schmische

1/4

XXXIV.

157

Hirsch Itzig Tuch

49

piekarz

158

Esther

42

159

Jacob

21

160

Itzig

3

161

Edel

19

162

Gitge

7

163

Leib

1

dziecko zmarło w 2. kwartale

XXXV.

164

Leißer Blaße

53

kuśnierz

165

Graßel

52

166

Elias

18

167

Gronem

13

Gronem jest z Krotoszyna, gdzie nie jest jeszcze zameldowany w domu

XXXVI.

168

Abraham Juda Schreier

37

krawiec

169

Ester

35

170

Jacob

8

171

Rose

1/4

XXXVII.

172

Simon Barsch

69

gorzelnik

173

Gittel

60

174

juda

15

175

Hirsch

10

176

Hitzge

23

177

Gittel

19

XXXVIII.

178

Meyer Matis

68

kramarz

XXXIX.

179

Abraham Matis

39

handlarz wełną i skórą

180

Gnendel

37

181

wdowa Matis Cheue

79

XXXX.

182

Schlom Matis

31

handlarz wełną

183

Dwore

26

184

Juda

1

185

Isaac

1/4

XXXXI.

186

Mosis Itzig Tuch

52

gorzelnik

187

Sore

60

188

Hirsch

11

189

Edel

27

XXXXII.

190

Manche Kochloeffel

41

krawiec

191

Scheine

37

192

Gittel

18

XXXXIII.

193

Manasse Goldschmit

66

złotnik

194

Rachel

64

195

Abraham

30

196

Michel

7

197

Chaye

17

XXXXIV.

198

Marcus Wolff Harwitz

68

rzeźnik

199

Gittel

65

200

Arndt

21

201

Gente

27

202

Wolf

29

Wolff powrócił do domu z zagranicy

XXXXV.

203

Jacob Silber

38

rabin

204

Rochel

36

205

Golde

2

XXXXVI.

206

wdowa Chaye

44

koronczarka

207

Dwore

17

208

Ester

9

209

Scheine

5

XXXXVII.

210

Jacob Krebs

77

robotnik dniówkowy (zmarł w 1. kwartale)

211

Esther

79

tak samo [jak wyżej]

IIL.

212

Hirsch Mamluk

50

masarz

213

Dobrusch

42

214

David

24

215

Benjamin

15

216

Pinkus

11

217

Beyle

21

218

Gittel

18

219

Rochel

13

220

Fromet

1

221

Joel

1/4

dziecko urodzone w 1. kwartale roku

222

wdowa Chaye

78

IL.

223

Hirsch Baron

51

224

Dwore

47

225

Joseph

15

226

Schmul

12

227

Moses

10

228

Isaak

7

229

Abraham

3

230

Zortel

21

231

David

1/2

L.

232

Beer Auerhahn

60

gorzelnik

233

Hirsch

17

LI.

234

Schlom Auerhahn

31

krawiec

235

Lea

29

236

Leib

4

237

Gitte

2

238

Abraham

1/4

LII.

239

Veitel Auerhahn

27

krawiec

LIII.

240

Jacob Adler

30

krawiec

241

Edel

23

LIV.

242

Oiser Schoeps

71

krawiec

243

Ester

64

244

Hillel

23

245

Leib

15

LV.

246

Michel Futter

35

krawiec

247

Hendel

34

248

Hinde

7

249

Golde

3

250

Isaac

1/2

LVI.

251

Nißen Waldhorn

27

krawiec

LVII.

252

Nochem Wildegans

69

kuśnierz

253

Peße

44

254

David

27

255

Gerdel

21

256

Gitte

17

257

Sore

13

258

Meyer

5

LVIII.

259

wdowa Gente

67

żyje z jałmużny

260

Schmul

20

261

Joseph

18

LIX.

262

Moses Kalmuk

72

krawiec

263

Roechel

66

264

Nathan

10

LX.

265

Itzig Kalmuk

38

krawiec

266

Adel

45

267

Ester

15

268

Abraham

1

dziecko zmarło w 2. kwartale

269

Lachmann Jakel

26

LXI.

270

Hirsch Meyer Mamluk

45

handlowiec

271

Roesge

42

272

Tobias

3

273

Ester

13

274

Leibe (dziewczynka)

10

LXII.

275

Leiser Kalmuk

55

krawiec

276

Gille

45

277

Isak

15

278

Leib

11

279

Noßen

4

280

Malke

20

LXIII.

281

Sal. Gerson Hitz

33

krawiec

282

Bayle

27

283

Haskel

8

284

Gronem

2 1/2

285

Mendel

1/4

dziecko zmarło w 3. kwartale

LXIV.

286

Joel Scholem Gloke

60

krawiec (zmarł w 1. kwartale)

287

Dwore

45

288

Schmul

8

289

Hirsch

4

290

Hanne

17

291

Lea (?)

26

przybyła tu w 4. kwartale, wcześniej służyła w Kobelinie [Kobylinie]

LXV.

292

Littmann Fuchs

52

krawiec

293

Vogel

37

294

Gabriel

18

295

Juda

13

296

Meier

8

297

Ester

15

298

Freude

11

299

Malke

6

300

Wolf

1/4

dziecko zmarło w 3. kwartale

LXVI.

301

Jacob Hase

35

krawiec

302

Keisern

32

303

Leib

1

304

Dwora

1/4

dziecko zmarło w 3. kwartale

305

Wittib Hasen

68

306

Nathan Hase

12

(obaj są braćmi Jakuba H. z Kępna i w przyjaźni wrócili do domu)

307

Joseph

9

[jak wyżej]

LXVII.

308

Moses Kazer (?)

40

krawiec

309

Broche

45

310

Maite

6

311

Felge (?) (dziewczynka)

1/4

dziecko urodzone w 1. kwartale, zmarło w 4. kwartale

LXVIII.

312

Sine Grünberg

69

nauczyciel

313

Chaie

64

314

Wolf

29

315

Isaac

11

Isaac poszedł żebrać na wieś, a teraz wrócił do domu

LXIX.

316

Abraham Mueller

28

chce zostać masarzem

317

Hirsch Mueller

25

LXX.

318

Nathan Tuch

25

krawiec

LXXI.

319

Benjamin Feldmann

40

pracownik dniówkowy

320

Heye

30

321

Pesle (?) Perte (?)

8

322

Gittel

7

323

Craßel

4

LXXII.

324

Joseph Lachmann Pape

37

krawiec

325

Edel

23

326

Jakef [Jakof?]

5

327

David

2

328

Jacob

1/4

LXXIII.

329

Juda Tuch

31

330

Glücke

25

331

Hirsch

1/4

dziecko urodzone w 3. kwartale

LXXIV.

332

Simon Chonem

61

stróż nocny

333

Sohre

41

334

Maier

8

335

Copel

6

336

Sprince

1/4

LXXV.

337

Mosis Zapske

28

handlowiec

LXXVI.

338

Jacob Matis

27

handlowiec

339

Cheye

28

LXXVII.

340

Elias Tuch

29

handlowiec

LXXVIII.

341

Abraham Liebmann

26

kupiec (wrócił do domu ze studiów; przez ostatnie dwa lata praktykował jako pomocnik kupca w Inowrocławiu)

LXXIX.

342

Jaker Marcus Bock

59

rabin

343

Gittel

45

344

Itzge Jacob

13

345

David

6

346

Echiel (Elias?)

4

347

Brecunel [?]

19

jest w Berlinie

348

Mache (Marte?)

17

LXXX.

349

Lachmann Jackel

26

krawiec

LXXXI.

350

Pincus Bähr (?) (Biehr?)

27

krawiec