Przejdź do treści

Henriette Goldschmidt

lata życia: 23.11.1825 - 30.01.1920

miejsce zamieszkania: Krotoszyn, Lipsk

zawód: działaczka na rzecz praw kobiet

Biogram: Henriette Goldschmidt (z domu Benas) urodziła się 23 listopada 1825 r. w Krotoszynie. Była córką żydowskiego kupca. Uczęszczała do miejscowego liceum dla dziewcząt. Jak podkreślała, więcej nauczyła się z własnej ambicji, czytając niemieckich klasyków, a także podziwiając sympatię ojca dla ruchów rewolucyjnych z 1848 r. W 1853 r. wyszła za mąż za Abrahama Meyera Goldschmidta, swojego owdowiałego kuzyna, który był rabinem niemieckojęzycznej gminy żydowskiej w Warszawie. Jej mąż miał już trójkę dzieci z poprzedniego małżeństwa. W 1858 r. rodzina przeniosła się do Lipska. W marcu 1865 r. Henriette Goldschmidt założyła stowarzyszenie edukacyjne dla kobiet, którego mottem było "Życie jest walką". Była współorganizatorką Pierwszej Konferencji Kobiet w Niemczech, na której to postanowiono założyć Ogólnoniemieckie Stowarzyszenie Kobiet (ADF). Henriette Goldschmidt była członkiem zarządu ADF od 1867 do 1906 roku. Opowiadała się za równymi szansami edukacyjnymi dla dziewcząt i kobiet oraz ich równym udziałem w życiu publicznym.


Innym przedmiotem działalności Henriette Goldschmidt była wczesna edukacja. W Lipsku zetknęła się z pracą pedagoga Friedricha Wilhelma Augusta Fröbla, w pełni utożsamiała się z jego poglądami na rzecz kobiet i równego wychowywania dziewcząt i chłopców. W 1871 r. założyła "Stowarzyszenie na rzecz rodziny i powszechnej edukacji", którego celem było upowszechnianie przedszkoli i szkolenie wykwalifikowanych nauczycieli przedszkolnych oraz „kształcenie dziewic i matek”. Już w 1872 roku stowarzyszenie to założyło przedszkolne seminarium nauczycielskie, które dało kobietom możliwość dalszego kształcenia. Od 1874 r. Regularnie odbywały się wykłady naukowe. W 1898 r. Goldschmidt i jej współpracownicy napisali petycję do ADF, w której domagali się między innymi nadzoru państwowego nad przedszkolami, włączenia ich do państwowego systemu oświaty oraz obowiązkowego uczęszczania do przedszkoli. Petycja została odrzucona po częściowo polemicznej dyskusji publicznej.
Z cyklu wykładów w Lipsku powstało „Liceum dla kobiet”. W 1911 r. umożliwiono Henrietcie Goldschmidt założenie Uniwersytetu dla Kobiet w Lipsku, który w 1917 roku przeszedł pod nadzór saksońskiego Ministerstwa Kultury i Edukacji Publicznej, uzyskując w ten sposób charakter państwowej placówki oświatowej. Kobieca uczelnia szybko zyskała uznanie w kraju i za granicą i stała się wzorem dla podobnych instytucji.
Po śmierci Henrietty Goldschmidt w 1920 r., szkoła istniała nadal. Po dojściu do władzy, naziści wyrzucili z życia szkolnego wszystko, co kojarzone było z jej założycielkami i założycielami. W szkole nie obchodzono już urodzin Henriette Goldschmidt. Po 1945 roku placówka ta przekształciła się w szkołę pedagogiczną dla nauczycieli przedszkolnych „Henriette-Goldschmidt-Schule”. W NRD imieniem Goldschmidt nazwano liczne przedszkola. Po zjednoczeniu Niemiec, szkoła nosiła nazwę „Technikum Pedagogiki Społecznej Henriette Goldschmidt”. Dziedzictwo Henriette Goldschmidt jest nadal pamiętane i cenione w Niemczech.

członkowie rodziny: mąż: Abraham Meir Goldschmidt (02.04.1812, Krotoszyn - 05.02.1889, Lipsk)

adres: brak informacji

bibliografia: de.wikipedia.org

Henriette Goldschmidt / źródło: de.wikipedia.org Grób Henrietty Goldschmidt / źródło: www.waymarking.com
» «