n/n - rząd III, 13

Cmentarz żydowski: Koźmin Wielkopolski
Rząd: III Miejsce: 13

Inskrypcja

/?עמים
/?החיים

/הגל הזה מקום קבר
/הוא תונים בו עצמות אישינו
?
/תמים עם אלהים
?
/היא
? תנצבה
//Narody?
//Życie?
/Ta fala kładzie grób
/Umieszcza w nim kości naszego ludu
?
/Niewinni wobec Boga
?
/Ona
imię, nazwisko
płećnieznana
nazwisko rodowe
imię ojca
imię matki
żył/a
data urodzenia wg kalendarza hebrajskiego
data śmierci wg kalendarza hebrajskiego
data urodzenia wg kalendarza gregoriańskiego
data śmierci wg kalendarza gregoriańskiego
rodzaj grobunagrobek (macewa)
materiał wykonania, technikapiaskowiec
wymiary46 x 73 x 9 cm
brak górnej części nagrobka, zachowana część mocno uszkodzona

Inwentaryzacja: Eliza Wujek, Wojciech Krawczyszyn

Tłumaczenie inskrypcji: Eliza Wujek

Fotografie: Patryk Piotr Antoniak